Herbilet Kullanım Koşulları ve Yolcu Hakları

A. SÖZLEMENİN NİTELİĞİ

• İşbu Kullanım Koşulları, Ebrar Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin (Bundan sonra “Herbilet” olarak anılacaktır.) (Sultantepe Mahallesi, Selmani Pak Cd Alptekin İş Hanı No:21 D:21/2, 34720 Üsküdar/İstanbul) iştiraki olarak faaliyet gösteren, Herbilet.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşulları ile kullanırken uyulması gereken kuralları açıklamaktadır. Herbilet.com’u kullanan kullanıcı (üye yahut üye olmadan işlem yapan) işbu Kullanım Koşulları'nın içeriğini ayrıntılı şekilde okuyup anladığını ve Kullanım Koşulları'na bağlı kalacağını kesin olarak kabul eder.

B. İŞ TANIMI VE SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇI

B.1 Yapılan iş, Site’de içeriğindeki otel, uçak, otobüs, deniz otobüsü bileleri rezervasyonları, transfer, tatil paketleri ve benzeri rezervasyon ve satış işlemleri ile sair turizm hizmetleridir. Tüm bu hizmetler için aracı hizmet sağlayıcı olarak A-4591 TÜRSAB sicil numaralı Ebrar Turizm San. Tic. Ltd. Şti. hizmet vermektedir.
B.2 Site içeriğindeki hizmetlerden faydalanmak isteyen kişi ya da kurumun üyelik statüsünün kazanılması için Site’de bulunan Üyelik Formu’nu doldurup, Herbilet.com Kullanım Koşulları’nı onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler kısmını gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Herbilet tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üye olarak hizmet alan kullanıcılarla sözleşme başlangıcı Herbilet’in başvuruyu onaylaması iledir. Üyelik başvurusunda bildirilen bilgilerin doğruluğu başvuru sahibi tarafından kesin olarak doğrulanmaktadır. Herbilet’e verilen yanıltıcı bilgiler dolayısıyla oluşacak zararlardan Herbilet’in sorumluluğu bulunmamakla birlikte zarar göreceği durumda Herbilet’in zararını tazmin hakkı saklıdır. Sözleşme kapsamında üyelere tanınan ayrıcalıklar ancak sözleşme süresince geçerlidir.
B.3 Üye olmadan site içeriğinden faydalanmak isteyen kullanıcının ise satın almak isteği hizmete ilişkin satın alma işleminden önce Herbilet.com Kullanım Koşulları’nı onaylaması, talep edilen bilgiler kısmını gerçek bilgilerle doldurması ve satın alma işlemini tamamlaması ile sözleşme yürürlüğe girecektir. Bu aşamada da bildirilen bilgilerin doğruluğu başvuru sahibi tarafından kesin olarak doğrulanmaktadır. Herbilet’e verilen yanıltıcı bilgiler dolayısıyla oluşacak zararlardan Herbilet’in sorumluluğu bulunmamakla birlikte zarar göreceği durumda Herbilet’in zararını tazmin hakkı saklıdır.

C. TANIMLAR

C.1 HERBİLET : EBRAR TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ yi ifade eder.
C.2 HERBİLET.COM : Herbilet’e ait web sitesi olan www.herbilet.com’u ifade eder.
C.3 ÜYE : Herbilet’e ait web sitesi olan www.herbilet.com’un aracılık ettiği hizmetlerden yararlanmak amacıyla işbu sözleşmede belirtilen şart ve koşulları kabul ederek Site’ye kayıt olan kişileri ifade eder.
C.4 KULLANICI : Herbilet’e ait Web Sitesi olan www.herbilet.com’un aracılık ettiği hizmetleri, siteye kayıt olmadan satın alan ve/veya rezervasyon işlemini gerçekleştiren kişileri ifade eder.
C.5 ÇAĞRI MERKEZİ : Üye ve Kullanıcı’larına, Herbilet.com üzerinden aracılık ettiği hizmetler için, ilgili hizmetin, sağlayıcılarından alınmasını müteakip Kullanıcı ve/veya Üye’ye 7/24 destek hizmeti veren 0850 811 65 58 numaralı çağrı merkezini ifade eder.
C.5 TEDARİKÇİ : Ulusal ve ulusalar arası havayolları şirketleri, ulusal otobüs şirketleri, ulusal deniz otobüsü şirketleri ile otel ve/veya tedarikçilerini ifade eder.

D. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

D.1.1 Site içeriğindeki hizmetlerden faydalanmak isteyen kişi ya da kurumun üyelik statüsünün kazanılması için Site’de bulunan Üyelik Formu’nu doldurup, Herbilet.com Kullanım Koşulları’nı onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler kısmını gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Herbilet tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
D.1.2 Kullanıcı/Üye, Herbilet.com aracılığı ile bir ürün ya da hizmetin satış işlemi gerçekleştirirken adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını, T.C. Kimlik Numarası ve/veya Pasaport numarasını belirtmelidir. Kullanıcı/Üye, bu bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle Herbilet’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Herbilet, Kullanıcı/Üye’ye temin edilen ürün veya hizmete ilişkin bilgi vermek amacıyla Kullanıcı/Üye’nin işlem sırasında girdiği iletişim detaylarına ilişkin elektronik ileti gönderecektir.
D.1.3 Kullanıcı/Üye, şifrelerinin güvenliğini sağlamakla şahsen yükümlü olduğunu ve bu husustaki sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Üye, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini başkasına vermemeyi, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, şifrelerinin 3. Kişilerin eline geçmesi halinde Herbilet’in oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığını, kullanıcı adı ve şifrenin kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde üyelikten doğan tüm haklarını kaybedeceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımlarının geri alınacağını, Herbilet tarafından her türlü tedbirin uygulanabileceğini peşinen kabul eder.
D.1.4 Kullanıcı/Üye, iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) Herbilet tarafından, Herbilet’in sağlayacağı diğer ürünler, iştigal konusuyla ilgili bilgilendirme e-postası veya sunulan hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Herbilet.com‘daki ve Herbilet’e ait diğer sitelerdeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini peşinen kabul eder.
D.1.5 Üye, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir.
D.1.6 Kullanıcı/Üye, Site’nin tüm içeriğinin (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince maddi ve manevi tüm haklarının ve kaynak kodlarının münhasıran Herbilet’e ait olduğunu, bu yazılımları her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, yaymayacağını, işlemeyeceğini, umuma arz etmeyeceğini, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğini ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde kullanamayacağını ve/veya 3. kişilere ve çalışanlarına kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Herbilet.com içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.
D.1.7 Kullanıcı/Üye, işlemlerinde Herbilet.com ve üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Site’ye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, siteyi kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kesin olarak kabul eder.
D.1.8 Kullanıcı/Üye, Site’ye girilen yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu, sisteme bilgileri girdikten sonra değişiklik yapılamayacağını, bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul eder.
D.1.9 Kullanıcı/Üye, site üzerinde aracılık edilerek sunulan hizmetlerde, Tedarikçi firmalar ve Kullanıcı/Üye arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Herbilet’in sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
D.1.10 Kullanıcı/Üye, Herbilet.com'un Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu tedarikçiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kesin olarak kabul eder.
D.1.11 Kullanıcı/Üye, Site üzerinde, tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınan içeriğin doğru, eksiksiz veya kesintisiz olacağı hakkında Herbilet tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca, internet alt yapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu, iletişim aksaklığı gibi durumlarda yaşanan zararlardan Herbilet’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
D.1.12 Kullanıcı/Üye, Herbilet.com’da bulunan ürünlerin ilgili tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olduğunu, Site’deki içerikler ile ilgili kural ve şartların için ilgili tedarikçinin kural ve koşullarının geçerli olduğunu kabul eder.
D.1.13 Site üzerinden yapılacak tüm satın alma işlemlerinde ödemeler, kredi veya banka kartı ile gerçekleşecektir. Kullanıcı/Üye, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, Secure 3D sistemi üyesi olması gerektiğini kabul eder. Secure 3D sistemi kart sahibini, banka veya kredi kartının 3. Kişiler tarafından izinsiz kullanımını engelleyen ve olası risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir. Site üzerinden Secure 3D sistemi ile yapılan satın alımlardan, Kullanıcı/Üye tek sorumluluğun kendisinde olduğunu, Secure 3D sistemi ile gerçekleşen ödemeleri için harcama itirazında bulunamayacaklarını, bulunsalar dahi Secure 3D tam doğrulama sistemi ile işlemler gerçekleştiğinden itirazlarının geçerli olmayacağını peşinen kabul eder.
D.1.14 Site üzerinde yapılan bir rezervasyon veya satın alınan hizmet, bir başkası adına devredilemez ve isim değişikliği yapılamaz.
D.1.15 Kullanıcı/Üye, Site üzerinden alınan hizmetler için ücret iadesi söz konusu olan durumlarda, hizmet sağlayıcının koşul ve şartlarına uygun olarak, ücret iadelerinin belirleneceğini ve söz konusu belirlenen ücret iadelerinin iptal ve iadeye ilişkin gerekli ceza ve komisyonlar düşüldükten sonra, satın alma esnasında kullanılan kredi veya banka kartına, ayrıca talep edilirse, IBAN numarasını bildirmek kaydı ile banka hesap numarasına yapılacağını, kesin olarak kabul eder.
D.1.16 Site üzerinden satın alınan yurt dışı seyahat ve konaklamalarında yolcuların pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs seyahatlerinde ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları, reşit olmayan çocukların ebeveynlerinden biri ile seyahat yapması durumunda ise diğer ebeveynin noterden düzenlenmiş muvafakatnameyi vermiş olması gerekmektedir.
D.1.17 Kullanıcı/Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasın dan veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Herbilet’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kullanıcının kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.
D.1.18 Kullanıcı/Üye, Herbilet.com ve / veya Çağrı Merkezi aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için, Hizmet Sağlayıcı firma koşul ve şartlarına (iptal/iade ve değişiklik ) bağlı olduğunu, Hizmet Sağlayıcı firmanın, bu koşul ve şartlarında değişiklik yapması halinde, güncel bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için, her Hizmet Sağlayıcı firmanın farklı uygulamaları ve ücret cezası uygulamaları olduğunu peşinen kabul eder.
D.1.19 Satın alma işlemleri sadece site üzerinden yapılacaktır. Herbilet.com’un satış prensibi uyarınca Çağrı merkezi çalışanı tarafından Kullanıcı/Üye kredi kartı ya da banka kartı bilgileri talep edilemeyeceğinden, Kullanıcı/Üye’nin Çağrı merkezi vasıtasıyla satın alma işlemi yapması mümkün değildir.
D.1.20 Site’de yapılacak rezervasyonlarda bir defada en fazla 5 yolcu için rezervasyon yapma imkânı bulunmaktadır. Site’de, iç hat uçuşlarında ve yurt içi otobüs yolculuklarında tek başına çocuk rezervasyonu yapılamamaktadır. Mutlaka 1 yetişkin ile beraber rezervasyon yapılabilir. Site’de, tedarikçinin ve yolculuk/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu rezervasyon yapabilir. Her tedarikçi Herbilet in biletleme opsiyonu ekranda rezervasyonunuzun altında bildirecektir. Bu opsiyonun takibi Kullanıcı/Üye’ye aittir. Opsiyonlu rezervasyonları satın almak için opsiyon tarih/saatinden önce sistem üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
D.1.21 Opsiyonlu rezervasyonlar için uygulanan opsiyon süreleri, tedarikçi şirketler tarafından değiştirilebilir. Tedarikçilerin Herbilet’e bu bilgiyi iletmesi halinde Herbilet tarafından rezervasyon kaydında girilen e-posta ve/veya cep telefon numarasına bildirim yapılabilir. Opsiyon süresi içerisinde biletin düzenlenmemesinden Herbilet’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Bildirilen opsiyon süresi içinde biletin düzenlenmemesinden tamamıyla Kullanıcı/Üye sorumludur.
D.1.22 Site’de, bilet alımı yapıldıktan sonra, rezervasyon ve sair değişiklikleri, Site üzerinden yapılması mümkün değildir. Sadece, opsiyonlu rezervasyonlarınızı sistemden iptal edebilirsiniz. Rezervasyon değişikliği yapmak isteyen Kullanıcı/Üye’nin sitede belirtilen Çağrı Merkezini araması gerekmektedir.
D.1.23 Kullanıcı/Üye, tedarikçilerin uyguladığı yolcu indirimlerine ilişkin gerekli belgeleri Herbilet’e göndereceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı/Üye, aksi takdirde Herbilet’in belgesi bulunmayan indirimli biletleri iptal etme hakkını saklı tutmak ile birlikte, belge olmaksızın kurallara aykırı indirimli rezervasyon ile biletleme yapılmasından dolayı, havayolu ve/veya diğer ilgili kurumlardan gelebilecek her türlü ceza, tazminat vb. yaptırım bedellerini Herbilet’e ödeyeceğini kesin olarak kabul eder.
D.1.24 Uçak bileti alımlarında Herbilet.com üzerinden yapılan rezervasyonlarda iç veya dış hat, uzak, orta veya yakın mesafelere ve uçuş sınıfına göre Havayollarının belirlemiş olduğu bagaj hakları esastır. Site’den satın alınan uçak biletleri üzerinde görüntülenecek bagaj hakkınızı geçmeniz halinde ilgili havayolu Kg ve/veya adet başına ücret talep etmek hakkına sahip olacaktır. Bazı Havayolları müzik, spor, kişisel yaşam araçları vb. aletleri yanınızda taşımak istediğinizde ayrı ücret talep edeceklerdir. Sağlık sebebiyle Havalimanı içinde veya uçak içine kadar tekerlekli sandalye ihtiyacında, ek koltuk, bebek yatağı (Baby Basket) veya özel yolculuk organizasyonları için ayrıca veya ek ücret talep edebilirler.
D.1.25 0 ile 2 yaşından gün almamış çocuk yolcular; yalnız başlarına seyahat edemezler. Ebeveyn / yetkili kılınan kişi ile veya refakat kabin memuru beraberinde seyahat edebilirler. Refakat kabin memuru verilmesi halinde, çocuk ücreti uygulanır, kabin memuru için OW (Tek Yön) ücret havayolunca tahsil edilir. Seyahatin başladığı gün 7 yaşını doldurmuş ancak 12.yaş gününü kutlamamış. 07 – 11 yaşında ebeveyni veya kanuni temsilcisi tarafından yalnız seyahat etmesine izin verilen çocuk yolcular, talep halinde refakat kabin memuru hizmeti verilir. Çocuk indirimi uygulanır.
D.1.26 Kullanıcı/Üye herhangi bir nedenle seyahat esnasında doğabilecek gecikmelerden ve zararlardan Herbilet’in sorumlu olmadığını kesin olarak kabul eder.
D.1.27 Havayolları gidiş ve/veya dönüş uçuşunda hamilelik süresi 28 hafta ve daha fazla olan bayan yolcuları taşımayı reddedebilir. Müşteri, gerekli olduğu durumlarda bu bilgiyi teyit etmesi gerekir. Bebek yolcunun bebek bileti ile seyahat edebilmesi için 2 yaşından gün almamış olması gerekir. Gidiş-Dönüş Bebek bileti alınan yolcunun dönüş biletinin olduğu tarihte iki yaşından gün almış olması halinde yolcuya Çocuk Bileti ücreti uygulanır. Bazı durumlarda daha uygun, hesaplı, özel ücretlerden yararlanmak amacı ile İç Hat uçuşlarında gidiş ve dönüş uçuşları için farklı havayollarından oluşan kombinasyonlar oluşturmak için iki tek yön bilet düzenlenir. Bu iki ayrı rezervasyon kaydı olacağı anlamına gelir. (bir giden uçuş, diğeri dönüş uçuş için) Her iki rezervasyonun ayrı ayrı, kendi kuralları olacağı unutulmamalıdır. Kullanıcı/Üye bu uçuşlardan birini iptal etmek zorunda kaldığında, diğeri etkilenmez, kalan uçuş biletine ait ek ücret ve ceza ödemek zorunda kalınmaz. Ayrıca gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde, dönüş uçuşunun (veya tersi) etkilenmeyeceği anlamını taşır.
D.1.28 Herbilet.com'da gösterilen hareket saatleri, ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, bu saat ve tarihlerde Tedarikçi tarafından değişiklik yapılabilir. Bu durumda, Tedarikçinin Herbilet’e bildirim yapması halinde, Herbilet, ilgili rezervasyona ait Kullanıcı/Üye tarafından rezervasyon esnasında kayıt ettiği cep telefon numarasına ve/veya e-mail adresine bu değişiklik bilgilerini iletir. Gönderilen bildirimlerin, (sms ve e-postanın) iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Kullanıcı/Üye, Site’de ve/veya Çağrı Merkezine rezervasyon kaydında bildirilmesi zorunlu olan, e-mail adres ve cep telefon numarasının doğruluğundan sorumludur. Herbilet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden münferiden ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.
D.1.29 Birden çok seyahat rezervasyonuna ait yapılan değişiklik veya iptal, diğer uçuş yahut seyahat rezervasyonunu etkilemez ve geçerli seyahate ait kurallar geçerli kalır. Herbilet.com’da gösterilen hareket saatleri, ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, bu saat ve tarihlerde Tedarikçi tarafından değişiklik yapılabilir. Bu durumda, Tedarikçinin Herbilet’e bildirim yapması halinde, Herbilet, ilgili rezervasyona ait Kullanıcı/Üye tarafından rezervasyon esnasında kayıt ettiği cep telefon numarasına ve/veya e-mail adresine bu değişiklik bilgilerini iletir. Gönderilen bildirimlerin, (sms ve e-postanın) iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Kullanıcı/Üye, Site’de ve/veya Çağrı Merkezine rezervasyon kaydında bildirilmesi zorunlu olan, e-mail adres ve cep telefon numarasının doğruluğundan sorumludur. Herbilet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden münferiden ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.

D.2 HERBİLET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

D.2.1 Herbilet, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitede yayın anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar’ın, Site’yi kullanması ya da Site’ye girmesi ile bu değişiklikleri de kabul ettiği anlamına gelir.
D.2.2 Herbilet, Kullanım Koşulları’nın Üye tarafından ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üye’nin Herbilet.com’a erişimini engelleyebilir ve üyelikten çıkarabilir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Herbilet’e karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Herbilet’in, ilgili Üye’ye ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır. Üye bu hususu peşinen kabul eder.
D.2.3 Site'nin içeriğinde yer alan, Herbilet.com ve Ebrar Turizm logosunun, bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz.
D.2.4 Herbilet.com, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, siber saldırı, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama ve terörist saldırı vb. haller mücbir sebep sayılır. 
D.2.5 Herbilet, tamamen kendi takdirinde bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
D.2.6 Herbilet’in aracılık ederek, Site üzerinden sunduğu hizmetlere, ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcı/Üye’nin toplam rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır.

E. İPTAL İADE KOŞULLARI

E.1 Herbilet.com üzerinden yapılan iç ve dış hat uçuşları ile otobüs biletleri ve deniz otobüsü biletlerini içeren rezervasyonlara ilişkin iptal ve iade işlemlerinin rezervasyon aşamasında veya bilet satın alındıktan sonra, Kullanıcı/Üye tarafından yine Herbilet.com üzerinden veya Çağrı Merkezimiz vasıtasıyla kimlik doğrulama suretiyle yapılması gerekmektedir.
E.2 Havayolları bilet iptallerinde, uçuş sınıfı ve fiyat seviyesine bağlı olarak kurallar işletir. Promosyon biletlerde değişiklik, iptal ve iade yapılamaz. İptal-iade-değişiklik işlemlerin doğrudan bilet alınan havayolu üzerinden yapılması durumunda uçuşla ilgili tüm işlemlerin, değişikliğin yaptırıldığı ve biletin satın alındığı havayolu üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda Herbilet ve www.herbilet.com’un, bilgilendirmeye ilişkin elektronik posta ve SMS’lerinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
E.3 Herbilet.com üzerinden yapılan ödemelerde, iadesi mümkün olan biletlerin, iade işlemleri sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan kredi kartına yapılır. Ödemede kullanılan kredi kartının son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda Kullanıcı/Üye’nin bankadan alacağı yazı ile tarafımıza yapacağı yazılı başvuruda belirteceği IBAN hesabına ödeme iadesi yapılır.
E.4 Değişiklik işlemleri için değişiklik işlem ücreti alınacaktır. İade işlemlerinde, uçak biletleri için biletleme esnasında tahsil edilen Servis Ücreti iade edilmeyecektir. Ayrıca Üye’nin işlemden kazandığı her türlü puan vb. fayda geri alınacaktır.
E.5 Herbilet.com’dan yapılan tüm rezervasyonlar tedarikçilerin sistemleri tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. Rezervasyon kuralları gereği mükerrer olduğu tespit edilen rezervasyonlardan sadece bir tanesi geçerli olacak, bunun dışındaki tüm kayıtlar haber verilmeksizin iptal edilecektir.
E.6 Uçak biletlerinde, farklı sınıflarda alınan birden fazla bilet için yapılacak olan iptal/iade işlemleri için uygulanacak iptal/iade ücret kesintileri, havayolu şirketinin uygulayacağı ceza koşulu geçerli olacaktır.

F. ÖDEME BİLGİLERİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

F.1 Herbilet.com üzerinden yapacağınız her bilet rezervasyonu, net bilet tutarı, vergiler ve servis ücretinden oluşmaktadır. Tedarikçi firmalar uygulamakta olduğu ücretleri, haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Uçuş ücretleri günlük döviz kuruna göre fiyatlandırılır. Ücretin tamamının ödenmesi tamamlana kadar Herbilet oluşabilecek kur farklılıklarını Kullanıcı/Üye’ye yansıtma hakkına sahip olup; Kullanıcı/Üye de oluşabilecek bu gibi farklılıkları talep edilmesi halinde ödemekle yükümlüdür. Bunun gibi rezervasyon opsiyon süresi içerisinde, satın alma işlemini gerçekleştirinceye kadar oluşabilecek fiyat artışları ve devletçe vergi oranlarında yapılacak yeni uygulamalar vb nedenlerden dolayı Herbilet’in dışındaki nedenlerle oluşabilecek fiyat farklarından Herbilet sorumlu değildir. Satın alma adımına geçmeden önce Biletin İptal & İade edilir ve/veya Edilmez özelliğinin kullanılarak seçildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Promosyon olmayan ve seyahatten 12 saatten daha az süre kalan uçuşlara ait iptal ve değişiklik işlemlerinde, her Havayollunun kendi bünyesinde ayrı ayrı belirlemiş olduğu ceza uygulamalarına ait ücret oranları yansıtılmaktadır.
F.2 İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
F.3 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
F.4 Bu sözleşmeden kaynaklanan ya da sözleşme ile ilgili ihtilafların halinde, HMK 193. maddesi gereğince Herbilet’in defter, kayıt ve belgeleri yegâne delil ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri, münhasıran yetkili kabul edilmiştir.